Lepelstraat wielersport wielrennen wielerbaan


wielerscours

foto: - Wielrennen in Lepelstraat 1980 -

Lepelstraat.com

Wielersport: Een bijdrage van Kees Huijbregts

Lepelstraat is altijd actief geweest ook in de wielersport. Het was het enige dorp in West Brabant, dat beschikte over een wielerbaan. Er was er nog wel een op de Raaiberg in Bergen op Zoom.
De eerste wielerbaan was een koolasbaan. Die lag op Klutsdorp, achter het café van "Kee Kruft" De wedstrijden waren altijd op zondagmiddag. Het bestuur ging dan eerst naar de Pastoor om te vragen of hij het Lof wat vroeger wilde doen. En dat deed hij natuurlijk. Er werden achtervolgings wedstrijden gereden en koppelwedstrijden of sprintwedstrijden. De tijden werden met een duivenklok gemeten. Het koolasbaantje werd echter te klein en men bouwden toen een houten baan. Die kwam achter het café van Vrouw Jacobs, bij het Vossepadje. Bekende namen uit die tijd waren: Jan Pijnenburg, Cor Wals Piet Moeskops, Lau de Groen enz. Maar we hadden ook twee plaatselijke favorieten: Willem Brouwer (Oudste zoon van Marijn) en Reinier van Isselt (Zijn vader had café De Handwijzer) De renners reden voor weinig geld, maar er werden door de plaatselijke middenstand premies geschonken in ruil voor wat reclame. Die premies waren niet hoger dan f.2.50 tot f. 5.--. Ook is er éénmaal een zesdaagse verreden.

Toevoeging Willem Kruf 20-4-2020. Interessant is ook de foto met Kee Kruft (gehuwd met Cornelis Clarijs in 1923) uitbaatster van cafe Vossenjacht. (deel 5).Zij is een dochter van een broer van mijn opa Kruf ook geschreven Kruft. Daardoor ook geschiedenis wielerbaan in beeld. Eerst koolasbaan aldus Kees Huijbregts, in mei 1932 grasbaan en april 1934 elders in dorp houten baan. Op deze banen reden ook mijn vader en zijn broer hun rondjes. Voor zover na te gaan is Kee rond 1934 in het cafe gekomen. In 1933 zat Van Isselt er nog in.

wielrennen in Lepelstraat
Willem Brouwers 3e van links


wielerbaan lepelstraat

Wielerbaan Lepelstraat in aanbouw 1934. NOORD-BRABANT KRIJGT ER WEER EEN WIELERBAAN BIJ. Te Lepelstraat (ten noorden van Bergen op Zoom) is men momenteel een nieuwe wielerbaan aan het bouwen, de zoveelste in Noord-Brabant, waar dan ook de wielersport het meest wordt beoefend, zoodat er wel een tekort aan wielerbanen kwam. Een overzicht van de werkzaamheden. (Arnhemse Courant 9-4-1934)

oud papier kalender

Openening wielerbaan door burgemeester Mastboom 1934


SPORT EN SPEL WIELRENNEN. Dagblad de Grondwet 9 april 1934
WIELERBAAN LEPELSTRAAT / DE OFFICIEELE OPENING.
De nieuwe wielerbaan van de wielerclub DIO te Lepelstraat is Zondagmiddag offi-ieel geopend en in gebruik genomen. Met deze onder architectuur van den heer Jos van Loon uit Bergen op Zoom gebouwde nieuwe houten baan is Dio een wielerbaan rijk geworden, waarop zij groot kan gaan en waar zij met een groote gerustheid renners van naam kan ontvangen. De nieuwe baan is in alle opzichten keurig verzorgd, ze is van voldoende breedte en de bochten van flinke stijlte zoodat men er wel een groote snelheid op zal kunnen ontwikkelen. Werkelijk is West-Brabant hiermede wederom een wielerbaan rijkergeworden, die er zijn mag.
Bij het baantje is een aardige tribune ge bouwd, terwijl er voorts ook voor vol doende plaatsen voor de toeschouwers is zorg gedragen, 't Was er bizonder druk bij gelegenheid van de opening. Wij merkten er o.m. op Burgemeester Mastboom, de Zeereerw. heer Smet, pastoor van Lepelstraat en den consul der N.W.U., denheer H. Verlinden.
Na het spelen van het Wilhelmus verrichtte Burgemeester Mastboom de officieele opening van de baan. In een korte rede memoreerde hij de geschiedenis van Dio en uitte zijn voldoening over den bouw van deze baan. Dat wijst vooral in dezen tijd op ondernemingsgeest en die is beslist noodig. Na het lint te hebben doorgeknipt, verklaarde hij de baan voor geopend. De heer Verlinden complimenteerde namens de N.W.U. met de stichting van deze baan, waarna de voorz. van Dio dankbracht aan beide heeren en de hoop uit sprak dat de baan voldoende belangstelling van de zijde van de renners en het publiek zou blijven trekken.
De wedstrijden welke hierna aanvingen waren zeer afwisselend en hadden een regelmatig verloop, terwijl het programma vlot werd afgewerkt.
De uitslagen luiden:
Sprintwedstrijd voor amateurs en onafhankelijken verdeeld in matches a deux:
De 4 series werden gewonnen door J. Maas, v. Rijen, v. Bergen en de Haas.
De demi finales waren voor v. Rijen en v. Bergen.
De strijd om de eerste en tweede plaats eindigde in een overwinning van v. Rijen,
de strijd om de derde en vierde plaats in een overwinning van de Haas.
De eind uitslag wérd dus: 1 v. Rijen, 2 v. Bergen, 3 de Haas, 4 Maas.
In een achtervolgingswedstrijd vielen af Weijs, v. Tillo, Graafmans, Bruyk en Huyboer, terwijl enkele valpartijtjes plaats had den, waarbijeen kleine oneffenheid in de baan naar voren kwam, welke natuurlijk wel spoedig zal worden verbeterd.
Winnaar werd Gageldonk, 2 v. Tiggelen, 3 Hector, 4 Verhagen en 5 Nuyten.
Een ploegachtervolging voor onafhankelijken over maximum 25 ronden tusschen v. Isselt—Rasenberg—Gelten en Snoeren. Vrins en v. Eekelen werd door eerstgenoemd drietal na 17 ronden gewonnen. Hierop had een 10 K.M. wedstrijd plaats voor amateurs op eigen kracht in 4 klassementen. Het eerste klassement was voor Gageldonk, 2 v. Tiggelen. 'Het tweede werd gewonnen door Verhagen, 2 Gagel onk. Het derde was weer voor Gageldonk, 2 Graafmans, terwijl het vierde klas sement eindigde als het tweede: 1 Verhagen, 2 Gageldonk.
De einduitslag luidt:
1 Gageldonk 18 p.; 2 Verhagen 13 p.; 3 v.Tiggelen 8 p., 4 Hector 6 p., 5 Weeda 6 p.
Tot slot had een één-uurs koppelwedstrijd plaats met na ieder kwartier een klassementssprint. Het eerste klassement werd gewonnen door Maas—Gelten, 2 Snoeren—v. Bergen.
Het tweede klassement door Boomaars—Rasenberg, 2 Maas-Gelten. Het derde door De Haas—Vrins,2 Maas—Gelten.
Het vierde door Maas—Gelten, 2 v. Isselt—v. Rijen.
De einduitslag luidde: 1 Jan Maas—Gel ten 23 p.; 2 v. Sundert— Brouwers 13 p.; 3 de Haas—Vrins 13 p.; 4 Boomaars—Rasenberg 10 p.; 5 v. Isselt—v. Bergen 9 p.
Tegen 5 uur waren de wedstrijden geeindigd.HALSTEREN: VERDWIJNENDE WIERLBAAN.

De houten wielerbaan te Lepelstraat gemeente Halsteren, zal worden gesloopt, daar het afgeloopen seizoen niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Deze wielerbaan werd vier jaar geleden gebouwd. Vooral wanneer er plaatselijke favorieten aan de wedstrijden deelnamen, we noemen o.a. Rene van Isselt en Hellemons, evenals "de Stoepel Buuron", was er een enthousiast publiek, dat de wielrenners wist aan te vuren, waardoor menig renner zicht tot het uiterste inspande om zijn naam te houden.

Na 4 jaar hield de wielerbaan op te bestaan. Bredasche courant 23 februari 1938

luchtfoto wielerbaan einde

 


luchtfoto wielerbaan

Luchtfoto Lepelstraat met duidelijk herkenbaar de wielrennerbaan 1936


Wetenswaardigheden van Lepelstraat
Een bijdrage van Kees Huijbregts
Als je over Lepelstraat praat moet je eigenlijk over de Parochie Lepelstraat spreken.
Want Lepelstraat met de Klad, de Coevering, Klutsdorp, de Kijkuit, de Oude Molen en het Lèèg vormen een geheel.

In de periode 1925 - 1940 was Lepelstraat straatarm.
Ongeveer 80 % van de mensen werkten in de landbouw. Dat was seizoenarbeid en dus was men in de winter werkeloos. Enkele mannen werkten dan in october en november in de suikerindustrie.Er was geen WW uitkering ! Een werkeloze kreeg 8 gulden steun in de week.Kinderbijslag bestond ook nog niet. Er was ook geen ziekenfonds, dus ging men niet naar de dokter, dan alleen in uiterste nood. Veel ondersteuning werd gegeven door Armbestuur, Vincentiusvereniging en Elisabetsvereniging.
Dit werd zo onopvallend mogelijk gedaan. Mijn broer en ik moesten in die tijd zaterdags enveloppen rondbrengen. We wisten uiteraard niet wat er in zat, maar vader heeft dat later verteld.