Priesterwijding Wiel Wiertz 20 juli 1991

Wiel tijdens huwelijks voltrekkingHerinnerings plaatje priesterwijding Wiel Wiertz

Pasen: ontwerp Anja Hamens - Wiertz  

 

 Ver weg van u
is het geen leven.
U ontrouw zijn
is niemand zijn

Herinnering aan de priesterwijding van

Wiel Wiertz

op 20 juli 1991 in de parochiekerk van deH. Quirinus te Halsteren

Voor het eerst voorgegaan in de viering van
de Eucharistie
op 21 juli in de parochikerk van de
H. Antonius van Padua te Lepelstraat
op 28 juli in de parochiekerk van de
H. Martinus te Spekholzerheide.

Bedankt voor je aanwezigheid,
je gebed, je vertrouwen,
je vriendschap, je steun.

Wielpriesterwijding
Tekst herinnerings prentje van de priesterwijding van Wiel Wiertz

 


R.K. Kerk Heilige Antonius van Padua te Lepelstraatwww.lepelstraat.com