- Kunstzinnig Lepelstraat onthult kunstwerk -

 

Lepelstraat - 16 april 2015: Met leerlingen van de basisschool De Wegwijzer onthulde burgemeester Frank Petter op het Martje het langverwachte kunstwerk van Hans Blank. Het beeld bekroont een fikse investering in het stratenplan en het aanzien van het dorpshart. Geen overbodige luxe vond Frank Petter. "Z'on vitale leefgemeenschap moet je koesteren"
lepelstraat-kunstwerk bij praten met de orgel man lepelstraatkunstwerk2015003_small.jpg ballonnenwedstrijd lepelstraatkunstwerk2015005_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015006_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015007_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015008_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015009_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015011_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015012_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015013_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015014_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015015_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015016_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015017_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015018_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015019_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015020_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015021_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015022_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015023_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015024_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015025_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015026_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015027_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015028_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015029_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015030_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015031_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015032_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015033_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015034_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015035_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015036_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015037_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015038_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015039_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015040_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015041_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015042_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015043_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015044_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015045_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015046_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015047_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015048_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015049_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015050_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015051_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015052_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015053_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015054_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015055_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015056_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015057_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015058_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015059_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015060_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015061_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015062_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015063_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015064_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015065_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015066_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015067_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015068_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015069_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015070_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015071_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015072_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015073_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015074_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015075_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015076_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015077_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015078_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015079_small.jpg
lepelstraatkunstwerk2015080_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015081_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015082_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015083_small.jpg lepelstraatkunstwerk2015084_small.jpg
FILM

kleinzoon Simon geboren

 

FEESTELIJKE ONTHULLING KUNSTWERK EN OPENING KERKSTRAAT
Op donderdag 16 april vanaf 13.00 uur tot circa 14.00 uur is de onthulling van het kunstwerk en de opening van de Kerkstraat. Het spreekt voor zich dat iedereen hierbij welkom is.
Beste lezers van de Beiaardier, zoals we in het verleden al wel vermeld hebben is Lepelstraat binnenkort weer een kunstwerk rijker. Het initiatief voor het kunstwerk kwam in 2006 al tot stand. Er was nog geld van de vroegere Onderlinge Bijstand en het Varkensfonds in beheer bij ondergetekende nadat mijn broer eind december 2005 was overleden, ook was er nog geld van de Biljartvereniging OBK (Oefening Baart Kunst) en van de spaarkas de Kladse Vriend. Een mooi bedrag dat een bestemming verdiende. Nadat er gesproken was en hun mening gevraagd was bij verschillende oud- leden van deze verenigingen was al snel duidelijk dat de middelen voor een goed doel bestemd moesten worden. Nu zijn er natuurlijk heel veel goede doelen en welk goed doel je ook noemt het is belangrijk en heeft geld nodig. Maar na een gesprek met de oud voorzitters van de verenigingen rijpte het idee om tot een kunstwerk te komen in Lepelstraat waarbij de historie, saamhorigheid, robuustheid en leefbaarheid van Lepelstraat tot uiting moest komen. Om hier ook inhoud aan te geven is de Dorpsraad ingeschakeld en in overleg met hem zijn daar ook de middelen naar toe gegaan met als oormerk een kunstwerk. Maar er moest ook meer geld komen om een kunstwerk van enige omvang te realiseren. Daarom heeft de Dorpsraad toen een werkgroep opgericht in samenwerking met KIDOR(Kunst in de Openbare Ruimte) Deze werkgroep is ruim een jaar geleden aan de slag gegaan. Het voert te ver om een heel verslag te maken van de werkgroep, resulterend onder de Dorpsraad. Wel is vermeldenswaard dat er toen de kunstenaar uitgezocht moest worden om het kunstwerk te maken, er een jury uit de Lepelstraatse gemeenschap die zich na een oproep gemeld hadden, de kunstenaar Hans Blank gekozen en deze is bezig om het Kunstwerk te maken, wat dus 16 april onthuld wordt. Op de basisschool de Wegwijzer is aan de kinderen een lesbrief verstrekt, waar alle kinderen aan meedoen onder leiding van de leerkrachten. Maar ook de Zoekweg, Wethouder Bogersstraat en als laatste Vossepad, de Kerkstraat, het Kerkplein, de toegang tot het Gemeenschapshuis en de parkeerplaats nabij ’t Weike. Dit is tot stand gekomen middels een paar inspraak/informatieavonden met de bewoners. In is zeker ook een moment om bij stil te staan. Wat dat betreft zullen we weer voor jaren vooruit kunnen. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Vanaf kwart over een vertrekken de schoolkinderen van school richting ’t Marktje via de Kerkstraat, onder begeleiding van muziek. Bij het Kerkplein wordt halt gehouden en krijgen de kinderen een ballon met kaartje, want hier is een wedstrijd aan verbonden, daarna gaat het richting het Marktje waar inmiddels een Koningslinde is geplant en waar het Kunstwerk zal worden onthuld. Er is ook nog een speciale bank geplaatst die gewonnen is door Lepelstraters tijdens een speciale zeskamp nu twee jaar geleden. De Burgemeester en de Wethouder Cultuur zullen hier een woordje spreken over de facelift in Lepelstraat en het Kunstwerk, waarna het kunstwerk onthuld wordt. Ook de kunstenaar Hans Blank zal aanwezig zijn. Vooraf of tijdens een toespraak zullen de ballonnen worden opgelaten. Hierna gaan de kinderen weer naar school en krijgen zij nog een traktatie. Ondertussen zien we ook dat de omgeving van de Julianaboom nabij de kruising Vagevuur – Erasmusweg ook een flinke onderhoudsbeurt ondergaat en zo de entree vanuit de Erasmusweg – Vagevuur richting ons mooie dorp verfraaid.
De volgende Beiaardier komen we hier zeker op terug, want ik denk dat het goed is om allen die hieraan meegewerkt hebben, zeker op financieel gebied vernoemd worden.
Lid van de werkgroep, Maarten van Eekelen (Bron De Beiaardier SKW Lepelstraat Jaargang 38 3/2015)

 

2015 © www.lepelstraat.com